Leren Conflicteren in een professionele organisatie

Training, coaching en workshops voor professionals

Wil je je als professional ontwikkelen in het duurzaam oplossen van interpersoonlijke conflicten? Dreigen er conflictsituaties te ontstaan en wil je die voorkomen? Spelen er spanningen binnen de organisatie of het team en lukt het niet om die spanning effectief af te bouwen? Signaleer je een persoonlijke strijd bij steeds dezelfde medewerker(s)? Hoe los je dat op? Ga Leren Conflicteren!

Machteld Parmentier

Conflictoplosser

Leren conflicteren, transformatieve conflictoplossing, mediation voor managers, HRM, P&O, Machteld Parmentier

Voor wie is Leren Conflicteren geschikt?

Conflicten en spanning zijn van alle dag en voor iedereen. Het versterken van je vaardigheden hiermee om te gaan, maakt je effectiever en professioneler. 

Leren Conflicteren is gericht op het voorkómen van conflicten én het oplossen van geschillen of spanning.

De methodiek van Leren Conflicten is geschikt voor managers, teamleiders, HRM-managers en P&O-medewerkers; dus voor iedereen die met mensen werkt en (privé) omgaat. Heb je de methode eenmaal geleerd, dan is het een blijvende competentie.

Wat is Leren Conflicteren?

Tijdens een workshop, training of individuele coaching, leer je effectief om te gaan met die spanning zowel bij jezelf als bij de ander. Zo ontstaat er ruimte om samen naar oplossingen te zoeken die duurzaam zijn of een gedragen koers te kiezen in je besluiten. Je leert ook te weken met de verschillen in je team of binnen (werk)relaties en hiermee de samenwerking te versterken.

Met Leren Conflicteren bereik je een resultaat waarmee iedereen verder kan in elke situatie.

Wat lost Leren Conflicteren op?

Misschien herken je één van deze situaties:

  • Als het team zo door blijft gaan, er mensen afhaken, uitvallen of buitengesloten worden.
  • Dat steeds dezelfde persoon het disfunctioneel persoonlijk maakt.
  • Dat je zelf in een conflict zit, of voelt aankomen, waarbij je van alles al hebt geprobeerd om er samen uit te komen.
  • Een medewerker structureel over eigen grenzen heengaat, waardoor uitputting en uitval ontstaat.
  • Teamleden zich niet volledig vrij  of veilig voelen en daarmee hun eigen talent niet vol kunnen/durven in te zetten.

Dreigende conflicten kunnen flinke, persoonlijke impact hebben en doorwerken in zakelijke en privérelaties. Leer daarom hoé je een conflict voorkomt of oplost: ga Leren Conflicteren. 

Graag draag ik bij aan het doorbreken van patronen bij iedereen die dit wenst en maak ik het verschil bij hen die het verschil willen maken.

"Met elke keuze in het ‘nu', verander je je verleden mee."

Wat biedt Leren Conflicteren aan?

Tijdens een workshop maak je kennis met deze effectieve en gemakkelijk toepasbare aanpak. Je ervaart hoe krachtig de concrete stappen doorwerken, zodat een geschil – ten opzicht van de ander en in jezelf – duurzaam wordt opgelost. Vanuit deze kennismaking is er altijd een passende, volgende stap in het eigen maken en toepassen van deze methode.

Op basis van maatwerk bied ik teamtrajecten aan. Daar waar mensen binnen een team elkaar niet meer weten te vinden, of de sfeer als onveilig ervaren, hebben (soms onuitgesproken) conflicten vrij spel. In teams leidt het leren oplossen van conflicten tot een betere samenwerking. Na een traject wordt er meer gebruik gemaakt van de verscheidenheid in persoonlijke inbreng en kwaliteiten, met oog op de bedrijfskoers. Het doorbreekt het gevoel van onderlinge afhankelijkheid (slachtofferschap) en versterkt ieders autonomie en persoonlijk leiderschap. Er wordt helderder gecommuniceerd en er is minder angst om zichzelf uit te spreken.

Met deze opleiding leer je patronen bij jezelf en bij de ander te herkennen. Je leert ook hoe je ze kunt doorbreken met een duurzaam resultaat. Zo worden conflicten opgelost en, nog belangrijker, worden toekomstige conflicten voorkomen. Je bent dan werkelijk vrij om je eigen keuzes te maken, terwijl je in verbinding blijft met de ander of de organisatie. Je leert tijdens de opleiding ook hoe je anderen hierin kunt begeleiden.

Met individuele sessies ondersteun ik jou (of jullie) bij het oplossen van de situatie, zodat je de spanning en het onvermogen zelf doorbreekt met inzicht en persoonlijk leiderschap. Dat doe ik op een manier die helemaal voor jou/jullie klopt en een positieve wending teweegbrengt. De gesprekken vinden deels los van elkaar plaats, zodat er ruimte is om je werkelijk uit te spreken en de angel van het conflict te vinden. Deze begeleiding werkt niet alleen door op het werk, maar ook in andere vergelijkbare (privé)situaties. Het voorkomt uitputting en uitval. Als er al sprake is van uitval, dan versnelt individuele begeleiding het herstel en ontstaat er een richting naar een oplossing die helemaal klopt voor iedereen. 

Wat levert Leren Conflicteren op?

  • Een beter resultaat door betere samenwerking.
  • Leiderschap met gedragen heldere koers die houvast biedt.
  • Voorkomen of verkorten van uitval van medewerkers. 
  • Versterking van eigen leiderschap om een conflict te voorkomen of duurzaam op te lossen. 
  • De vaardigheid om een ander hierin te begeleiden.

Heb je de methodiek van Leren Conflicteren / Transformatieve Conflictoplossing eenmaal onder de knie, dan is het een blijvende competentie.

Deze methode kan door iedereen worden geleerd.

Voorkomen en oplossen van conflicten: zakelijk en privé

Leren Conflicteren is geschikt voor zakelijke en privé situaties. De dynamiek in jezelf en tussen elkaar is natuurlijk heel vergelijkbaar. 

Transformatieve Conflictoplossing maakt de kern van weerstand inzichtelijk en lost het op door deze professioneel en effectief te benaderen.

Een conflict geeft je als individu een vervelend gevoel. Elk conflict heeft namelijk iets persoonlijks. Spanning met de ander is een weerspiegeling van spanning in jezelf.  Je hebt echter altijd de mogelijkheid om anders om te gaan met een situatie. Zo neem je het heft weer in eigen handen. Hoe je dat doet? Dat ga ik je leren! En… je leert tegelijkertijd hoe je anderen in zo’n proces kunt begeleiden.

Grijp je op tijd in, dan voorkom je conflicten en word je buitengewoon effectief in je communicatie. In verbinding blijven met anderen en heldere  inhoudelijke boodschap trekken samen op.

Transformatieve Conflictoplossing: ‘Van conflict naar de gewenste situatie'

Inhoudelijk is de methodiek van Transformatieve Conflictoplossing gebaseerd op het boek en inmiddels bewezen methodiek ‘Opgelost’ van Chiquita Welmerink van ‘Wel-Com’. Machteld is bij ‘Wel-Com’ co-trainer.

Met Leren Conflicteren leer je hoe je de kern van een conflict blootlegt. Je leert concrete handvatten en interventiemogelijkheden om juist de kracht van het verschil in de samenwerking tot zijn recht te laten komen. Zo bereik je samen de nieuwe, gewenste situatie. 

Leren Conflicteren kan ook worden ingezet bij het vermijden van conflicten uit angst of onzekerheid.

“Oplossen doe je niet voor de ander maar voor jezelf. Omdat jíj er last van hebt, niet tot je recht komt, niet ontvangt wat je graag zou willen. Zoals ruimte, waardering of erkenning. Jouw geluk, daar gaat om!”

Over Machteld Parmentier; inspiratie en missie

Machteld: “Mijn missie is bij te dragen aan jouw vrijheid en professionaliteit.”

“Als ik het nieuws volg, zie ik veel strijd. Als ik in organisaties en teams kijk, zie ik meer discussie dan dialoog. We hebben allemaal overtuigingen en houden vaak vast aan ons gelijk: daar ontstaat het conflict. Een conflict is ook daar waar je je niet uitspreekt om spanning te vermijden. Als we bereid zijn om te kijken naar wat er echt aan de hand is, dan wordt er meer mogelijk. Er komt plaats voor een ‘en-en’ oplossing, voorbij het oordeel en met de voetjes op de grond. Gelukkig zie ik ook op veel plekken om me heen, dat mensen bereid zijn om daar samen aan te werken. Hoe? Daar help ik jou graag bij!” 

“Wat er is gebeurd kun je niet veranderen. Wel wat het met je doet.”

Machteld: “De quote ‘Be the change you want to see’  (Gandhi), is één van mijn inspiratiebronnen om mij in te zetten voor een mooiere wereld.”

Leren Conflicteren; Transformatieve Conflictoplossing voor professionals

Waar kan ik mee van dienst zijn?

06 15 63 70 50